Badania i pomiary środowiska pracy, program ochrony przed hałasem

Badania i pomiary środowiska pracy, program ochrony przed hałasem, serwis i konserwacja oraz rozbudowa systemu ppoż.

Konserwacja, rozbudowa i modernizacja wszystkich systemów ppoż w lokalizacji Olsztyn
Czyszczenie układów wentylacji
Badania i pomiary środowiska pracy

Badania i pomiary środowiska pracy

Systemy zabezpieczenia pożarowego: instalacje tryskaczowe, hydrantowe, systemy SSP, instalacje gaszenia gazem

Wykonywanie opracowań w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Przeglądy konserwacyjne instalacji tryskaczowych i hydrantowych Przeglądy okresowe pompowni ppoż. Przeglądy systemów gaszenia gazem Inergen 300Bar
Kompleksowe wykonanie systemu sygnalizacji pożaru
Wykonanie instalacji teletechnicznych Obsługa konserwacyjna systemów Doradztwo i opracowania techniczne