Pomiary hałasu w środowisku pracy

Do pomiarów hałasu wykorzystywane są dwa mierniki. Jeden z nich to SVAN 971, który jest miernikiem I klasy o bardzo małym poziomie szumów własnych, co sprawia, że jest niezywkle precyzyjny w pomiarach hałasu zarówno w środowisku pracy, jak również w określaniu poziomu dźwięku w środowisku ogólnym. Daje możliwość dokładnego określenia hałasu emitowanego przez instalacje przemysłowe oraz pomiarów mocy akustycznej. Posiada funkcję nagrywania dźwięku, co jest dodatkowym atutem przy analizie wyników i precyzyjnym określaniu źródeł hałasu.

 

W analizatorze zastosowano najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Cyfrowy procesor sygnałowy umożliwia przeprowadzenie analizy dźwięku w pasmach oktawowych w czasie pomiaru poziomu dźwięku. W mierniku wbudowano filtry korekcyjne A, C i Z, które mogą dokonywać pomiarów jednocześnie, niezależnie od siebie przy różnych stałych czasowych: Slow, Fast i Impulse. 

Pomiary hałasu  Pomiary hałasu