Pomiary drgań

SV 106 to najnowszy, sześciokanałowy miernik i analizator drgań oddziałujących na człowieka. Przyrząd spełnia wymogi normy ISO 8041:2005 i stanowi doskonały wybór do pomiarów drgań ogólnych zgodnie ze standardami ISO 2631 oraz drgań miejscowych zgodnie z ISO 5349. Oprócz wyników takich jak RMS, Peak, Peak-Peak, MTVV, A(8), NDN, przyrząd jest w stanie wykonywać jednocześnie analizę częstotliwościową drgań w pasmach oktawowych i tercjowych. Do przyrządu dedykowane są trójosiowe czujniki drgań produkowane przez SVANTEK:

  • SV 105 do pomiarów drgań miejscowych
  • SV 38V do pomiarów drgań ogólnych

Przetwornik drgań miejscowych posiada dodatkowe końcówki specjalnie wyprofilowane w 3 różnych płaszczyznach, co umożliwia ich precyzyjne umieszczenie na dłoniach pracownika i zapewnia dokładne przyleganie do powierzchni drgającej. Dzięki temu mierzone drgania dają wyniki pomiarów jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych panujących w środowisku pracy. Przetwornik do pomiarów drgań ogólnych posiada praktyczne mocowania do powierzchni drgającej, dzięki czemu otrzymane wyniki pomiarów są pewne i ryzyko przemieszczenia przetwornika przez pracownika jest zminimalizowane.