Pomiary środowiska pracy

Firma TechSafety First oferuje kompleksowe usługi w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy jak i środowiska ogólnego. Zapewniamy dworactwo w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Pomiary są wykonywane w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, co pozwala na rzetelne opracowanie wyników i wiarygodność dostarczanych informacji. Stale doskonalimy swoje umiejętności i kwalifikacje dzięki uczestnictwu w szkoleniach oraz poprzez porównania międzylaboratoryjne. Wykonujemy pomiary środowiska pracy w następującym zakresie:

 • Pomiary hałasu
  • poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C
  • wyznaczanie dziennej i tygodniowej ekspozycji
  • pomiary całodzienne za pomocą indywidualnego dozymetru hałasu z możliwością nagrywania dźwięku
 • Dobór ochronników słuchu metodą dokładną pasm oktawowych jak również przybliżonymi tzw. HNR lub SNR
 • Pomiary mocy akustycznej
 • Pomiary zapylenia pyłu całkowitego i respirabilnego
 • Pomiary drgań o działaniu ogólnym i miejscowym na organizm człowieka
 • Pomiary mikroklimatu w środowiska zimnego, umiarkowanego, gorącego
 • Pomiary oświetlenia elektrycznego oraz awaryjnego (natężenie,  równomierność oświetlenia)
 • Pobór próbek powietrza do oznaczania związków chemicznych

Pomiary środowiska ogólnego:

 • hałas w środowisku ogólnym pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • hałas elektrowni wiatrowych
 • hałas komunikacyjny przy inwestycjach liniowych

Posiadamy zaawansowane technologicznie urządzenia pomiarowe, które pozwalają nam uzyskiwać wyniki badań na najwyższym poziomie.