Bezpieczeństwo techniczne

W zakresie Bezpieczeństwa Technicznego proponujemy projekt, wykonanie instalacji przemysłowych, analizy bezpieczeństwa procesowego i wynikające z nich zagrożenia. Nasze doświadczenie w analizowaniu zagrożeń nowobudowanych, lub istniejących instalacji pozwala zdiagnozować potencjalne zagrożenia. Przygotowujemy analizy bezpieczeństwa procesowego – Process Safety Study, które stanowią kompleksowy dokument bezpiecznego użytkowania instalacji wraz z określeniem zakresu i częstotliwości sprawdzeń urządzeń bezpieczeństwa.